When User Action Translation
8 days ago None Committed changes Open Source apps/nymea:app - Turkish
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
Hakkında %1:core
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
ABeklenmeyen unexpected errobir happta oldu. Lütfene bunu bildirin. PleHaseta report this isse. Error ckodeu: %1
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
FGiriş sunucusunai bağlanılamadı. Lütfen ağ bağlantınızın çalıştığından to connect to the logmin serverolun. Please mase sure your network connection is working.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
SGittiğini görmek üzücü. Oturumu kapatırsanız, artık %1:corry te sistemlerine uzaktan bağlanamayacaksınız. Ancak istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz, kullanıcı hesabınız bizde kalacaktır. Hesabınızı ve o see ynunla ilişkili tüm verileri tamamen silmek isterseniz, ou go. If you log out you wonk't be able to connect toa basmadan önce aşağıdaki kutuyu işaretleyin. Hesabınızı silmeye karar verirseniz, tüm kişisel bilgileriniz %1:clore systems remotely any moreud kaldırılacak ve geri yüklenemeyecektir. However, you can come back any time, we'll keep your user account. If you whish to completely delete your account and all the data associated with it, check the box below before hitting ok. If you decide to delete your account, all your personal information will be removed from %1:cloud and cannot be restored.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
One
ThereBulutunuza bareğlı %n %1:core syistems connlected to your cloudvar.
Other
ThereBulutunuza bareğlı %n %1:core syistems connlected to your cloudvar.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
ThHerenüz bulutunuzare nobağlı %1:core syistems connected to your cloud yetk.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
PYenick abir şifre seçinew password:
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
CoOnfirmationy ckodeu:
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
EAldığınterız the confirmationy ckodeunu you've %1 kullanıcınız için yeni bir şifrece gived arind a new password for your user %1.
9 days ago None Committed changes Open Source apps/nymea:app - Turkish
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
SBetn tempvdeyken sıcaklığı ayarlature while I'm home
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
ChecE-postanı k yountrol emailt!
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
YouŞifr password has beeniz sıfıresetlandı.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
Yayşasın!
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
SorryÜzgünüz, cşifrenizi sıfırlayamadık. Yanlış doğrulama kodun'tu resetmu your passwogird. Did you enter the wrong confirmation codez?
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
NSorun probdeğilem. Enter yoBuraya em-postail addresinizi girin, şifrenizi değiştirmek için size hbir onay kodu göndere and wce'll send you a confğirmation code to change your passwordz.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
PasswoŞifrdenizi forgomi unutteunuz?
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
SorryÜzgünüz, çok fazla deneme yapıldı. Lüthfen bir süre wesonrea tooekrar madeney attempts. Please try again after some time.
9 days ago İsa KARAHAN Translation changed Open Source apps/nymea:app - Turkish
SorryÜzgünüm, thbu doğru değis wasn't rldight. Did yE-pou misspell the email addressini yanlış mı yazdınız?